Thursday, January 12, 2012

Qada' dan qadar

Sabda Rasulullah S.A.W bermaksud:

Apabila disebut tentang qadar maka diamlah...

(Riwayat Tabrani dan Abu Nuaim)

No comments: